content: Wat is Voice dialogue?

De ontwikkeling van Voice Dialogue begon in 1972 toen Hal en Sidra Stone elkaar ontmoetten en blijft zich ontwikkelen. Het wordt gebruikt door individuen voor hun eigen persoonlijke groei en door professionals op het gebied van psychotherapie, counseling, persoonlijke coaching, lichaamswerk en business & organisatie advies.

Voice Dialogue beoefenen betekent steeds meer van onszelf omarmen en een Bewust Ego ontwikkelen, waardoor we sterker worden in het leven, in onze beroepen en in onze relaties.


The Psychologie van de Ikken

De Voice Dialogue benadering is gebaseerd op de psychologie van ikken; het idee dat een persoon niet uit één bestaat, maar een groot aantal ikken, ook wel deelpersoonlijkheden of delen genoemd. Hal en Sidra's eerste realisatie was: dat de ikken in ons zich gedragen als echte mensen en dat ze met het grootste respect moeten worden behandeld. Als ze voelen dat ze op enigerlei wijze worden beoordeeld of op enigerlei wijze worden gemanipuleerd, trekken ze zich terug.
De psychologie van ikken geeft een duidelijke uitleg over hoe de ikken in ons leven werken en hoe ze ons ervan weerhouden ons volledige potentieel te realiseren. De ikken bepalen de manier waarop we de wereld zien, beheersen ons gedrag en beperken onze keuzes. We zijn meer dan een van onze individuele ikken. Ze ontstaan ​​als resultaat van iemands ervaringen en vormen een systeem van 'Primary and disowned selves'. We identificeren ons met onze 'primary selves'en verwerpen de 'disowned selves'. De verschillende ikken zijn echt heel verschillende soorten energetische configuraties, bijvoorbeeld iemand loopt een kamer binnen en je kunt de aanwezigheid van de persoon voelen. Hij of zij wordt uitgebreid. Er is een gevoel dat het lichaam zich veel verder uitstrekt dan het eigenlijke fysieke lichaam. Een andere persoon voelt zich volledig samengetrokken. Je kunt hun verlegenheid of angst of gevoel van onhandigheid voelen en de resulterende energetische samentrekking is voelbaar. We zijn voortdurend bezig met deze energetische uitwisselingen in het leven.
In Voice Dialogue werken we direct op energetisch niveau met individuen en hun ikken

Het Bewustzijnsmodel en het Bewuste Ego Proces

Het ego wordt vaak omschreven als de uitvoerende functie van de psyche. Het is het 'ik' waarnaar we verwijzen als we praten over onszelf. Dit almachtige ego is in feite een groep primaire ikken die samen ons leven leiden en heers over de persoonlijkheid zonder dat iemand het weet. Het kan de rationele geest zijn, de pusher, de pleaser, de verantwoordelijke ouder, de onafhankelijke, de rebel – het is wat het ook is dat we denken dat we zijn - het is degene die ons leven leidt. Deze groep zelven wordt het 'Opererende Ego' genoemd. in Voice Dialogue.
Volgens Hal en Sidra Stone is een van de belangrijkste elementen in Voice Dialogue de ontwikkeling van de Bewust Ego Proces. Het Bewuste Ego is een ideale centrale plaats die kan worden ervaren door tussen polariteiten te zitten: niet meer geïdentificeerd met primaire ikken, en tegelijkertijd de tegenovergestelde 'verstoten' ikken kennen en integreren. Awareness is the first level of the Aware Ego Process.It gives us the ability to step back and see the big picture. It does not act. It is not attached to outcome.
The Aware Ego is not a place to be reached finally and definitively – it is an ongoing process of experience. One might be well centred in the middle between two opposites, and the next day hit a situation or question where there is no middle at all. And this is normal! The Aware Ego Process is never finished!

kwetsbaarheid

Als we in Voice Dialogue over kwetsbaarheid of het kwetsbare innerlijke kind praten, praten we niet over zwakte maar over de basisgevoeligheid van alle mensen.
Als we niet bewust zijn van onze eigen kwetsbaarheid en we zorgen er niet bewust voor, we zullen onbewust onze gevoeligheden en behoeften in de handen van anderen leggen en - in de diepste zin - we zijn erg kwetsbaar in het leven.Het ontdekken en verzorgen van de eigen kwetsbaarheid staat centraal in Voice Dailogue aangezien het onmisbaar is voor iedereen die wil de keuzevrijheid in het leven. Het is ook de basis voor een goede relatie

Ikken in relaties: de theorie van bindingspatronen

Voice Dialogue geeft een kaart voor het werken met de ikken in relaties, of het nu gaat om relaties tussen een man en een vrouw, tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, tussen ouders en kinderen, tussen werkgevers en werknemers, en zelfs tussen twee vreemden die elkaar voor het eerst ontmoeten.
Terwijl Hal en Sidra Stone de ritmes van relaties bestudeerden, ontdekten ze bepaalde voorspelbare patronen. Ze noemden ze 'bindingspatronen' ('bonding patterns') - automatische ouder/kind-interacties tussen paren van ikken die binnen twee mensen bestaan. Omdat het een paar ikken is, en niet de mensen, die met elkaar omgaan, is er weinig keuze beschikbaar voor de betrokken individuen.
Werken met Voice Dialogue in relaties betekent het creëren van een Bewust Ego binnen de relatie. Elke partner wordt uitgenodigd om de verstoten ikken te integreren die door hun partner aan hen worden gespiegeld, en manieren vinden om hun eigen kwetsbaarheid, de sleutel tot intimiteit, te omarmen.

Droomproces

In Voice Dialogue denken we dat er een diepgaande intelligentie in ons leeft en ons constant probeert te helpen sorteren dingen in onze psyche. Voice Dialogue stelt manieren voor om zowel onze dromen als onze dagdromen te ontdekken hoe ons primaire ik zich in de wereld gedraagt ​​en manieren te vinden om ons verstoten Ik te integreren. Dit draagt ​​sterk bij aan de ontwikkeling van het Bewust Ego Proces.
Hoe meer we toegang hebben tot onze dromen, hoe meer we toegang krijgen tot ons onbewuste en ons onbewuste wordt onze innerlijke begeleider.

Voice Dialogue als methode

In een Voice Dialogue-sessie vraagt ​​de begeleider de cliënt om naar een andere plek te verhuizen en een, of meerdere, ikken stappen naar voren en drukken zich volledig uit. De ikken die zich aandienen worden op geen enkele manier beoordeeld. Ze zijn niet gedwongen om hun gedrag te veranderen. In plaats daarvan wordt hen op een respectvolle manier gevraagd naar hun kenmerken en hun rol. Contact is met zowel primaire als verstoten ikken genomen. Enige afstand nemen van primaire ikken maakt het mogelijk integratie van de respectievelijke verstoten ikken die tegengestelde kenmerken en energie belichamen. Het vermogen om ons ikken te omarmen - het innerlijke spectrum van kwaliteiten en middelen – begint te groeien.
Na elk Ik dat verschijnt, komt de cliënt terug naar de plek in het midden, naar de 'plaats' van het Bewuste Ego.
Het uiteindelijke doel van Voice Dialogue is een Bewust Ego-proces, een proces van het ontwikkelen van een innerlijk midden, een centrum van bewustzijn, tussen de tegenstellingen.
Een Bewust Ego stelt ons in staat om wat afstand van ons ikken te nemen en de leiding te nemen, in plaats van tussen tegengestelde ikken getrokken te worden. Met een Bewust Ego ontwikkelen we verschillende manieren van omgaan en verwerven we keuzemogelijkheden.

Voor een meer volledige beschrijving van de manier waarop Voice Dialogue werkt, kijk opde Ressourcen zaal .

En

Hal en Sidra Stone, evenals vele ervaren Voice Dialogue- begeleiders en opleiders over de hele wereld, ontwikkelen Voice Dialogue verder. Ze voegen nieuwe invloeden toe, combineren Voice Dialogue met andere methoden, enz.
Hieronder staan ​​enkele ontwikkelingen binnen Voice Dialogue vermeld.

  • Body Dialogue
  • BodyMind Dialogue
  • Conscious Body - The Self behind the Symptom
  • Dream Work
  • Embodied Presence
  • L'intelligence de Soi
  • Transpersonal Dialogue
  • Voice Constellation
  • Voice Dance
  • Voice Drama