content: Wie Zijn wij?
HET ONTMOETINGSPUNT voor allen die gebruik maken van
of geïnteresseerd zijn in VOICE DIALOGUE in EUROPA

Een website

Om u te helpen begeleiders / opleiders te vinden die aan de volgende criteria voldoen :

  • Zij wonen, faciliteren, en/of geven les in Europa
  • Zij beloven transparant te zijn over hun Voice Dialogue trainingen, bij- en nascholing, en professionele achtergrond
  • Ze verklaren dat ze de Voice Dialogue training & het persoonlijke Bewust Ego proces hebben gevolgd
  • Zij committeren zich aan een doorlopend persoonlijk Bewust Ego proces, waarbij zij regelmatig sessies krijgen van collega's en/of teachers
  • Zij verplichten zich tot het volgen van Regelmatige bijscholingsworkshops en/of regelmatige supervisie & mentoring door een Voice Dialogue teacher.

Een bron van informatie zijn

Klik hier om naar de bronnenpagina te gaan


Een ethische code voor Voice Dialogue bevorderen

Een team van internationale Voice Dialogue trainers, ondersteund door Hal & Sidra Stone, ontwikkelde een International Voice Dialogue Agreement (IVDA) over kwaliteit binnen de wijdverspreide Voice Dialogue gemeenschap. De IVDA is gericht op het bieden van een oriëntatie en richtlijnen voor Voice Dialogue Begeleiders en Trainers. Kennis van deze richtlijnen zal cliënten en en cursisten die geïnteresseerd zijn in Voice Dialogue facilitaties en cursussen, te helpen bij het kiezen van mensen om mee te werken.

Alle begeleiders die op de lijst van Voice Dialogue Europe staan, zijn op de hoogte van de Akkoord en geven duidelijk aan of zij zich al dan niet aan de IVDA houden.

Vind meer informatie op de officiële site van de International Voice Dialogue Agreement www.ivda.info (in Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees, Russisch, Thai)


Een internationale non-profit organisatie

De statuten zullen binnenkort online staan