content: Voice Dialogue - Een opleiding vermelden

Voordat u het formulier invult

  • Zorg ervoor dat de workshop die je hieronder gaat beschrijven een Training in Voice Dialogue is die een periode van een of meer jaren beslaat of een opeenstapeling van verschillende van dergelijke workshops kan de basis vormen van een professionele training in Voice Dialogue.
    Als de workshop die je wilt geven niet aan deze criteria voldoet, gebruik dan de formulieren Inleiding en/of Verdere opleiding.
  • Om trainings of workshops te kunnen aanbieden, moet u - of tenminste één van de docenten die de workshop aanbiedt - als begeleider vermeld staan op Voice Dialogue Europe. Bezoek hiervoor de pagina Schrijf u in
    U kunt uw inzendingen voor trainingen versturen op hetzelfde moment dat u uw inzending als facilitator verstuurt.
  • Als uw opleidingen langer dan twee jaar op Voice Dialogue Europe vermeld staan. Vergeet niet de tweejaarlijkse bijdrage te betalen voor het onderhoud van de website.
    Deze informatie is te vinden op de pagina Schrijf u in

Opleiding
max. lengte van 1000 tekens (gelieve zelf te tellen)
/ /


plaats / stad


Kies uit de lijst; 'Niet-Europees' staat onderaan.
Naam, Telefoon nummer

E-mail: voorbeeld@voorbeeld.com


www.voorbeeld.com

b.v. www.voorbeeld.com/downloads/flyer02_09
Als u een flyer over deze workshop hebt en geen eigen website, kunt u ons het document toesturen (alleen PDF's) Myriam Ladeuze en we zullen het als een download aanbieden.

Wie publiceert deze workshop?
Uw naam die de workshop publiceert (zal niet online staan). Gelieve uw naam in te vullen, zelfs als deze identiek is aan de contactpersoon hierboven.

voorbeeld@voorbeeld.com (hoe wij contact met u kunnen opnemen, zal niet online zijn). Voer uw adres in, zelfs als het identiek is aan het bovenstaande contactadres.